logo uwr txt logo uwr
logo uwr

Aktualności

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 5 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym dr hab. Wojciech Pusz, prof. UPWr wygłosi prelekcję pt. „Czy fitopatolog może być przydatny w ochronie przyrody?”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym prof. dr hab. Martin Kukwa wygłosi prelekcję pt. „Współczesna lichenologia – ewolucja i ekologia porostów”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym prof. dr hab. Andrzej Jagodziński wygłosi prelekcję pt. „Ekosystemy leśne i ich funkcjonowanie w dobie gwałtownych przemian środowiska”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym dr hab. Elżbieta Myśkow wygłosi prelekcję pt. „“Studium w drewnie” – Identyfikacja zabytków archeologicznych”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym prof. dr hab. Bronisław Wojtuń wygłosi prelekcję pt. „Przyroda południowego Spitsbergenu”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE – ODDZIAŁ WROCŁAWSKI zaprasza w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 na seminarium, na którym prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek wygłosi prelekcję pt. „Verbena officinalis jako nowy model w badaniach filotaksji”.

MIEJSCE SPOTKANIA: Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr., DSW – sala 204 (I piętro), ul. Kanonia 6/8

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

10 września 2019r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) przyznało Pani prof. dr hab. Beacie Zagórskiej-Marek z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego godność członka honorowego.

W dniach 13-19 września, na zaproszenie organizatorów konferencji Japońskiego Towarzystwa Botanicznego, Pani prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek przebywała na Uniwersytecie Tohoku w Sendai. W ramach sympozjum zatytułowanego: „Beyond Fibonacci patterns and the golden angle: phyllotactic variations and their cellular origin”. Pani Profesor wygłosiła wykład plenarny pt.: “Plant model systems in phyllotaxis research – from Physcomitrella patens to Verbena officinalis. Następnie gościła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Tokijskiego, gdzie wygłosiła wykład zatytułowany: „Mirror symmetry in plants – what we know about the mechanisms selecting chiral configuration of biological structures and processes.”

szczegóły tutaj

Na 58 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB) w Krakowie (1-9 lipca), w głosowaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB, powierzono prof. dr hab. Beacie Zagórskiej-Marek kontynuowanie w Zarządzie PTB funkcji Redaktora wydawnictw ciągłych PTB oraz Redaktora Naczelnego Acta Societatis Botanicorum Poloniae, najlepszego, filadelfijskiego czasopisma botanicznego w Polsce o blisko 100-letniej tradycji (funkcjonującego od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości).

link do strony PTB

Dr hab. Katarzyna Sokołowska, wraz ze współpracownikami z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) za najlepszą pracę oryginalną.

Laureaci konkursu

Link do publikacji

Pani mgr Magdalena Turzańska znalazła się wśród finalistów 45 edycji konkursu Nikon Small World Competition na najlepszą fotografię mikroskopową.
Uczestnicy z całego świata jak co roku zaprezentowali spektakularne połączenie nauki i sztuki.

Zachęcamy do zapoznania się z 2 wyróżnionymi mikrofotografiami mgr Magdaleny Turzańskiej:

zobacz zdjęcie Diplophyllum albicans
zobacz zdjęcie Plagiochila splenioides

W sobotę 18 maja 2019 r. odbył się 8 finał konkursu FameLab Polska 2019. FameLab to międzynarodowy konkurs, którego polska edycja co roku odbywa się Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

Wśród 10-ciu finalistów konkursu znalazła się studentka II roku magisterskiego, kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna, Pani Martyna Dziakowicz

Na przybyłych gości czekało dziesięć tematów naukowych zaprezentowanych przez badaczy w niezwykle ciekawy i często zaskakujący sposób. Naukowcy w 3 minuty na scenie opowiadali o swoich pasjach badawczych, starając się jednocześnie aby język naukowy był zrozumiały dla szerszego społeczeństwa. Pani Martyna Dziakowicz mówiła o imprintingu genomowym, dla której jako rekwizyt służyła jej urocza sukienka, obrazująca połowę cech dziedziczonych po matce i połowę po ojcu.

Pomimo, że nie udało się zdobyć nagrody, jesteśmy dumni z naszej studentki, której występ był wyróżniający, na bardzo wysokim poziomie naukowym, a jej zdolności aktorsko/sceniczne zostały nagrodzone wielkimi brawami.

https://www.gov.pl/web/nauka/famelab-poland-2019-czyli-kto-potrafi-mowic-o-nauce

Zachęcamy wszystkich studentów kierunku genetyka i biologia eksperymentalna  i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca 2019 r.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!  https://pbs.pl/eurostudent

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

pobierz pdf 1          pobierz pdf 2

Mamy przyjemność poinformować, że podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej „Genomica”, która odbyła się w dniach 5-7 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, studenci III roku I stopnia Genetyki i biologii eksperymentalnej Kacper Zbieralski i Jacek Staszewski zajęli I miejsce w sesji posterowej jako autorzy posteru pt. „The analysis of the role of the chosen amino acid residues in the degradation of the arsenite transporter Acr3”.

Pani mgr Magdalena Turzańska zdobyła wyróżnienie w 44 edycji ogólnoświatowego konkursu Nikon Small World za najlepszą mikrofotografię.

https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2018-photomicrography-competition/bryum-hornum-moss-antheridia-sex-organ-and-paraphyses-support-structures

Dotychczas wyróżnione mikrofotografie Pani mgr Magdaleny Turzańskiej znajdą Państwo poniżej:

https://www.nikonsmallworld.com/people/magdalena-turzanska

https://www.olympusbioscapes.com/gallery/photographer/magdalena-turza%C5%84ska

Nasza absolwentka mgr Ewa Pilarczyk (obecnie doktorantka w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki) została jedną z trójki laureatów konkursu „Najlepszy Dyplom Roku”. Nagroda została wręczona podczas Święta Uniwersytetu 15 listopada 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem „Co gryzie kasztanowce? Wpływ szrotówka kasztanowcowiaczka na fenologię i rozwój drzew”, który umożliwi poznanie wielu aspektów funkcjonowania i ekologii różnych gatunków kasztanowców oraz wpływu inwazyjnego szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka na aktywność tych drzew.

pobierz pdf