logo uwr txt logo uwr
logo uwr

Aparatura badawcza dostępna w Instytucie

 • Binokular Olympus z ciemnym polem
 • Binokular Olympus z kamerą cyfrową
 • Binokular Olympus z mikromanipulatorem
 • Homogenizator biologiczny Bertin Instruments Precellys 24
 • Kapilarny cytometr przepływowy MERCK Guava® easyCyte
 • Kriostat Leica 1100
 • Luminometr TD20/20
 • Mikroskop fluorescencyjny Axio Imager M2 Zeiss
 • Mikroskop fluorescencyjny DO Evolution 100 z kamerą cyfrową DLT-Cam Pro
 • Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX50 z kamerą cyfrową OLympus DP71
 • Mikroskop Olympus BX60 z systemem fluorescencji Olympus U-HGLGPS z kamerą cyfrową DP73
 • Mikroskop stereoskopowy SZM z kamerą ProMicro5
 • Mikroskop z mikromanipulatorem Singer Instruments SporePlay
 • Mikrotomy Leica
 • Mineralizator mikrofalowy Mars Xpress
 • Spektrofotometr AAS Perkin Elmer
 • Spektrofotometr UV/VIS Beckman DU 640
 • Spektrofotometr UV/VIS Carry 100 Agilent Technologies
 • Spektrofotometr Nonodrop ND 1000
 • Spektrofotometr UV/VIS UV-1800
 • System do wizualizacji i dokumentacji materiałów znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie BioRad ChemiDoc
 • Real Time PCR Roche Light Cycler 480
 • Termocyklery
 • Ultrawirówka Beckman Optima XPN-80
 • Wibratom Leica VT 1200S
 • Zestaw do elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym BioRad CHEF-DR III System