ibe

News

10 września 2019r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) przyznało Pani prof. dr hab. Beacie Zagórskiej-Marek z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego godność członka honorowego.

W dniach 13-19 września, na zaproszenie organizatorów konferencji Japońskiego Towarzystwa Botanicznego, Pani prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek przebywała na Uniwersytecie Tohoku w Sendai. W ramach sympozjum zatytułowanego: “Beyond Fibonacci patterns and the golden angle: phyllotactic variations and their cellular origin”. Pani Profesor wygłosiła wykład plenarny pt.: “Plant model systems in phyllotaxis research – from Physcomitrella patens to Verbena officinalis. Następnie gościła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Tokijskiego, gdzie wygłosiła wykład zatytułowany: “Mirror symmetry in plants – what we know about the mechanisms selecting chiral configuration of biological structures and processes.”

szczegóły tutaj

Na 58 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB) w Krakowie (1-9 lipca), w głosowaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB, powierzono prof. dr hab. Beacie Zagórskiej-Marek kontynuowanie w Zarządzie PTB funkcji Redaktora wydawnictw ciągłych PTB oraz Redaktora Naczelnego Acta Societatis Botanicorum Poloniae, najlepszego, filadelfijskiego czasopisma botanicznego w Polsce o blisko 100-letniej tradycji (funkcjonującego od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości).

link do strony PTB

Dr hab. Katarzyna Sokołowska, wraz ze współpracownikami z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) za najlepszą pracę oryginalną.

Laureaci konkursu

Link do publikacji

Ms. Magdalena Turzańska was among the finalists of the 45th edition of the Nikon Small World Competition for the best microscopic photography.
Participants from around the world presented a spectacular combination of science and art.

We encourage you to familiarize yourself with two distinguished micrographs of Magdalena Turzańska:

see photo Diplophyllum albicans
see photo Plagiochila

Our graduate Ewa Pilarczyk (currently a PhD student at the Department of Genetics and Cell Physiology) is one of the three winners of the “Best Diploma of the Year” competition. The award was presented during the University Holiday on November 15, 2018.

We encourage you to read the book ‘What bites horse-chestnut trees? The impact of the horse-chestnut leaf miner on the phenology and development of trees’ presenting development and ecology of various species of horse-chestnut trees as well as the impact of the invasive pest, horse-chestnut leaf miner, on the activity of these trees.

download PDF file (available only in Polish)