ibe

home / granty

Granty

Nr: 0206/2656/19
UMO-2019/32/T/NZ3/00266
Podtyp wniosku:
NCN ETIUDA 7
Kierownik:
BIEDROŃ MAGDALENA
Okres realizacji:
2019-10-01 – 20120-09-30
Kwota dofinansowania:
133 352,00 PLN
Tytuł projektu:
„Regulacja różnicowania systemu przewodzącego w pędzie kwiatostanowym Arabidopsis thaliana”

Nr: 0206/2658/19
UMO-2019/32/T/NZ3/00267
Podtyp wniosku:
NCN ETIUDA 7
Kierownik:
SŁUPIANEK ALEKSANDRA
Okres realizacji:
2019-10-01 – 20120-09-30
Kwota dofinansowania:
133 352,00 PLN
Tytuł projektu:
„Mechanizmy transportu międzykomórkowego w drewnie wtórnym”

Nr: 0206/2657/19
UMO-2019/32/T/NZ1/00564
Podtyp wniosku:
NCN ETIUDA 7
Kierownik:
ZBOIŃSKA MAGDALENA
Okres realizacji:
2019-10-01 – 20120-09-30
Kwota dofinansowania:
103 792,00 PLN
Tytuł projektu:
„Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego”

Nr: 0201/2516/19
UMO-2018/31/B/NZ2/00337
Podtyp wniosku:
NCN OPUS 16
Kierownik:
LITWIN IRENEUSZ
Okres realizacji:
2019-05-17 – 2022-05-16
Kwota dofinansowania:
1 477 200,00 PLN
Tytuł projektu:
„Identyfikacja białek wchodzących w interakcje z
kompleksem kohezynowym oraz określenie roli tych
interakcji dla stabilności genomu u drożdży
Saccharomyces cerevisiae

Nr: 0209/2183/19

UMO-2018/29/N/NZ1/01432

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM 15

Kierownik: MAŁAS KAROLINA

Okres realizacji: 2019-02-25 – 2021-02-24

Kwota dofinansowania: 210 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Molekularna charakterystyka mitoferryn u modelowej rośliny Arabidopsis thaliana”

Nr: 0420/2572/18

0420/2572/18 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: MAŁAS KAROLINA

Okres realizacji: 2018-07-24 – 2018-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Wpływ żelaza na regulację ekspresji genów roślinnych mitoferryn”

Nr: 0420/2571/18

0420/2571/18 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: ZBOIŃSKA MAGDALENA

Okres realizacji: 2018-07-24 – 2018-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Udział tlenku azotu i kwasu jasmonowego w regulacji aktywności wakuolarnej H+ – ATPazy w warunkach stresu kadmowego”

Nr: 0420/2570/18

0420/2570/18 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: LEWICKA ANNA

Okres realizacji: 2018-07-24 – 2018-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Wpływy wyciszenia ekspresji fosforylazy glikogenu na rozwój mięśni szkieletowych Danio rerio”

Nr: 0212/2915/17

UMO-2017/24/C/NZ3/00117

Podtyp wniosku: NCN SONATINA

Kierownik: LEWANDOWSKI DAMIAN

Okres realizacji: 2017-12-01 – 2020-11-30

Kwota dofinansowania: 821 744,00 PLN

Tytuł projektu: „Unikalna klasa wolnych włókien mięśniowych podczas miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.)”


Nr: 0209/2834/17

UMO-2016/23/N/NZ5/00060

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM

Kierownik: SZEWCZYK ANNA

Okres realizacji: 2017-10-05 – 2019-10-04

Kwota dofinansowania: 99 600,00 PLN

Tytuł projektu: „Modulacja odpowiedzi komórkowej inicjowana pulsowym polem elektrycznym i zmiennym stężeniem jonów wapnia w komórkach mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego in vitro in vivo”

Nr: 0213/2696/17

DEC-2017/01/X/NZ4/00093

Podtyp wniosku: NCN MINIATURA

Kierownik: MIGOCKA-PATRZAŁEK MARTA

Okres realizacji: 2017-08-09 – 2018-08-08

Kwota dofinansowania: 49 707,00 PLN

Tytuł projektu: „Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanego”

Nr: 0420/2318/17

0420/2318/17 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: BĄKOWSKI TOMASZ

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2017-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola translokazy DNA Irc5 w metabolizmie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae”

Nr: 0420/2319/17

0420/2319/17 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: LEWICKA ANNA

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2017-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Analiza ekspresji i rozmieszczenia fosforylazy glikogenu w tkance mięśniowej Danio rerio”

Nr: 0420/2320/17

0420/2320/17 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: MUCHA SEWERYN

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2017-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Genotoksyczność Sb(III) u drożdży piekarniczych”

Nr: 0420/2321/17

0420/2321/17 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: SZEWCZYK ANNA

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2017-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Oddziaływanie impulsowym polem elektrycznym na komórki prawidłowe i patologiczne”

Nr: 0420/2322/17

0420/2322/17 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: ZBOIŃSKA MAGDALENA

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2017-12-31

Kwota dofinansowania: 8 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola NO, H2S i H2O2 w regulacji ekspresji genów wakuolarnej H+ – ATPazy”

Nr: 0209/2121/17

UMO-2016/21/N/NZ1/00104

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM

Kierownik: WIŚNIEWSKI JANUSZ

Okres realizacji: 2017-03-16 – 2019-03-15

Kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Identyfikacja jąderkowych partnerów białkowych mięśniowego izoenzymu fosfogliceromutazy -PGAM2”

Nr: 0201/2062/17

UMO-2016/21/B/NZ2/01751

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: WYSOCKI ROBERT

Okres realizacji: 2017-02-09 – 2020-02-08

Kwota dofinansowania: 673 420,00 PLN

Tytuł projektu: „Zastosowanie modelu drożdżowego do zbadania właściwości genotoksycznych antymonu”

Nr: 0202/2060/17

UMO-2016/21/D/NZ1/00285

Podtyp wniosku: NCN SONATA

Kierownik: BŁASZCZAK EWA

Okres realizacji: 2017-02-08 – 2020-02-07

Kwota dofinansowania: 649 600,00 PLN

Tytuł projektu: „Badanie sieci enzymów procesu ubikwitynacji na przykładzie ligaz ubikwityny Irc20 i Tfb3 biorących udział w odpowiedzi na uszkodzenia DNA”

Nr: 6502/2164/16

UMO-131/D/EE/WR/2016

Podtyp wniosku: Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kierownik: MYŚKOW ELŻBIETA

Okres realizacji: 2016-08-15 – 2017-07-15

Kwota dofinansowania: 41 500,00 PLN

Tytuł projektu: „Co gryzie kasztanowce? Wpływ szrotówka kasztanowiaczka na fenologię i rozwój drzew”

Nr: 0209/2061/16

UMO-2015/19/N/NZ4/01023

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM

Kierownik: KACZOR PRZEMYSŁAW

Okres realizacji: 2016-08-04 – 2018-08-03

Kwota dofinansowania:  100 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Wpływ metabolizmu astrocytartnego na plastyczność GABAergiczną”                                                                                                                           

Nr: 0201/2021/16

UMO-2015/19/B/NZ1/00332

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: RAKUS DARIUSZ

Okres realizacji: 2016-06-28 – 2019-06-27

Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Współzależność pomiędzy metabolicznymi czółenkami międzykomórkowymi a makromolekularną organizacją metabolizmu w normie i stanach patologicznych”

Nr: 0201/1855/16

UMO-2015/19/B/NZ1/00327

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: MACIASZCZYK-DZIUBIŃSKA EWA

Okres realizacji: 2016-06-24 – 2019-06-23

Kwota dofinansowania: 646 680 PLN

Tytuł projektu: „Molekularna charakterystyka transportera arsenowego Acr”

Nr: 0420/1388/16

0420/1388/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: DUBIŃSKA-MAGIERA MAGDALENA

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 15 792,00 PLN

Tytuł projektu: „Różnicowanie się mięśni szkieletowych u wybranych gatunków gadów”                                                       

Nr: 0420/1389/16

0420/1389/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: GARBIEC ARNOLD

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 15 792,00 PLN

Tytuł projektu: „Morfogeneza gonady i przebieg oogenezy u wybranych grup skorupiaków”

Nr: 0420/1390/16

0420/1390/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: KACZOR PRZEMYSŁAW

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Wpływ metabolizmu astrocytarnego na transmisje GABAergiczną”            

Nr: 0420/1391/16

0420/1391/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: KOSIERADZKA ANNA

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Tytuł projektu: ” Funkcjonalna analiza fosforylazy glikogenu w miogenezie Danio rerio”

Nr: 0420/1392/16

0420/1392/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: POSYNIAK EWELINA

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Lokalizacja, funkcje i interakcje białka HSPB8 u Danio rerio”            

Nr: 0420/1393/16

0420/1393/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: WIŚNIEWSKI JANUSZ

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Zmiany strukturalne w obrębie elementów mobilnych mięśniowej FBPazy: pętli 52-72 oraz peptydu N-terminalnego, pod wpływem wiązania aldolazy i drobnocząsteczkowych ligandów”

Nr: 0420/1394/16

0420/1394/16 IBE

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: ZIELICHOWSKA ANNA

Okres realizacji: 2016-04-01 – 2016-12-31

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Ocena wybranych parametrów wewnątrzkomórkowych w szczurzych komórkach mięśniowych prawidłowych i nowotworowych pod wpływem prawidłowego i zwiększonego stężenia jonów wapnia oraz stymulacji polem elektromagnetycznym”

Nr: 0201/1150/16

UMO-2015/17/B/NZ3/01029

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: SOKOŁOWSKA KATARZYNA

Okres realizacji: 2016-02-01 – 2019-01-31

Kwota dofinansowania: 518 400,00 PLN

Tytuł projektu: „Charakterystyka endocytozy i roli miękiszu drzewnego w transporcie międzykomórkowym w drewnie wtórnym u wybranych gatunków drzew liściastych”            

Nr: 1101/M/IBE/15

1101/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: DUBIŃSKA-MAGIERA MAGDA

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 15 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Lokalizacja, funkcje i interakcje białka HSPB8 u Danio rerio”

Nr: 1102/M/IBE/15

1102/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: GARBIEC ARNOLD

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 15 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Morfogeneza gonady i przebieg oogenezy u wybranych grup skorupiaków”

Nr: 1103/M/IBE/15

1103/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: JABŁOŃSKA JADWIGA

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Funkcjonalna analiza małych białek szoku cieplnego u Drosophila melanogaster”

Nr: 1104/M/IBE/15

1104/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: JAKUBOWSKA DAGMARA

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Udział brasinosteroidów w adaptacji roślin do stresu wywołanego obecnością kadmu w środowisku”

Nr: 1105/M/IBE/15

1105/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: KACZOR PRZEMYSŁAW

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Wpływ metabolizmu astrocytarnego na transmisje GABAergiczną”

Nr: 1106/M/IBE/15

1106/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: KOSIERADZKA ANNA

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Funkcjonalna analiza fosforylazy glikogenu w miogenezie Danio rerio”

Nr: 1107/M/IBE/15

1107/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: KRAMARZ KAROL

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola helikazy Srs2 w odpowiedzi na uszkodzenia DNA zależnej od translokazy Uls1”

Nr: 1108/M/IBE/15

1108/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: LITWIN IRENEUSZ

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola szlaku sygnałowego TOR w mechanizmie genotoksyczności arsenu u drożdży”

Nr: 1109/M/IBE/15

1109/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: POSYNIAK EWELINA

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Lokalizacja, funkcje i interakcje białka HSPB8 u Danio rerio”

Nr: 1110/M/IBE/15

1110/M/IBE/15

Podtyp wniosku: MNiSW Młodzi naukowcy

Kierownik: SZYMUSIAK KAMIL

Okres realizacji: 2015-03-12 – 2015-12-31

Kwota dofinansowania: 8 910,00 PLN

Tytuł projektu: „Porównanwcze badania struktury jajników i ogeneza bezkregowców: ,,Struktura komórek somatycznych kieszonek gonady katoikogenicznej podczas rozwoju zarodkowego i Heterometrus spinifer (Scorpiones, Scorpionidae)”

Nr: 0201/4830/15

UMO-2014/15/B/NZ3/00858

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: BANASIAK ALICJA

Okres realizacji: 2015-07-23 – 2018-07-22

Kwota dofinansowania: 457 500,00 PLN

Tytuł projektu: „Sygnalizacja auksynowa i funkcja genów AtHB8 i MP/ARF5 w tworzeniu połączeń waskularnych podczas organogenezy u Arabidopsos thaliana”                                                                       

Nr: 0201/4828/15

UMO-2014/15/B/NZ4/01689

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: MOZRZYMAS JERZY

Okres realizacji: 2015-07-22 – 2018-07-21

Kwota dofinansowania: 783 120,00 PLN

Tytuł projektu: „Mechanizmy udziału proteazy MMp-3 w plastyczności synaptycznej: wpływ wzajemnego oddziaływania proteaz MMP-3 oraz MMP-9 oraz rola napięciowozależnych kanałów wapniowych typu L”            

Nr: 0202/4801/15

UMO-2014/13/d/NZ4/02038

Podtyp wniosku: NCN SONATA

Kierownik: DUBIŃSKA-MAGIERA MAGDA

Okres realizacji: 2015-03-04 – 2018-03-03

Kwota dofinansowania: 447 300,00 PLN

Tytuł projektu: „Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila melanogaster) ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych związanych z zaburzeniami ludzkiego ortologa”

e-danio. Nurkuj po wiedzę

UMO-101/UD/SKILLS/2014

Podtyp wniosku: Konkurs eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Panel: SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.2.

Kierownik: DUBIŃSKA-MAGIERA MAGDA

Okres realizacji: 2015-01-12 – 2015-10-31

Kwota dofinansowania: 45 000,00 PLN

Tytuł projektu: „e-danio. Nurkuj po wiedzę”

Nr: 0202/4780/14

UMO-2013/11/D/NZ2/02696

Podtyp wniosku: NCN SONATA

Kierownik: LITWIN IRENEUSZ

Okres realizacji: 2014-09-12 – 2017-09-11

Kwota dofinansowania: 630 200,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola translokazy DNA Irc5 w odpowiedzi na uszkodzenia DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae”                                                                                                                                                        

Nr: 201/4717/14

UMO-2013/09/B/NZ1/01081

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: DŻUGAJ ANDRZEJ

Okres realizacji: 2014-03-07 – 2017-12-06

Kwota dofinansowania: 877 960,00 PLN

Tytuł projektu: „Strukturalne uwarunkowania właściwości biologicznych mięśniowego izoenzymu fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) – regulatorowego enzymu glikoneogenezy i białka wielofunkcyjnego, zaangażowanego w ochronę”

Nr: 0202/4681/13

UMO-2012/07/D/NZ3/00501

Podtyp wniosku: NCN SONATA

Kierownik: DOŁZBŁASZ ALICJA

Okres realizacji: 2013-07-10 – 2016-07-09

Kwota dofinansowania: 460 000,00 PLN

Tytuł projektu:Mechanizmy zahamowania rozwoju merystemu apikalnego pędu u mutanta ftsh4 Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na zewnętrzny stres środowiskowy”                                                                                                                                                        

Nr: 0201/4665/13

UMO-2012/07/B/NZ1/02804

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: WYSOCKI ROBERT

Okres realizacji: 2013-07-03 – 2016-07-02

Kwota dofinansowania: 496 600,00 PLN

Tytuł projektu: „Transporter arsenowy Acr3 – regulacja ekspresji i mechanizm translokacji arsenu przez błonę komórkową”                                                                                                                                   

Nr: 0202/4656/13

UMO-2012/05/D/NZ1/01659

Podtyp wniosku: NCN SONATA

Kierownik: MIGOCKA MAGDALENA

Okres realizacji: 2013-03-12 – 2016-03-11

Kwota dofinansowania: 500 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Znaczenie fizjologiczne transporterów metali ciężkich CsMTP5, CsMTP6 i CsMTP7, reprezentujących trzy odrębne filogenetyczne grupy w rodzinie białek MTP (Metal Transport Proteins) u ogórka”

Nr: 0201/4642/13

UMO-2012/05/B/NZ3/00422

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: JANICKA MAŁGORZATA

Okres realizacji: 2013-02-20 – 2016-02-19

Kwota dofinansowania: 354 002,00 PLN

Tytuł projektu: „Udział cząsteczek sygnałowych, H2O2, NO i H2S, w adaptacji siewek Cucumis sativus L. do stresów abiotycznych”                                                                                                                                            

Nr: 4588/PB/IBE/12

UMO-2011/03/B/NZ2/00037

Podtyp wniosku: NCN OPUS

Kierownik: WYSOCKI ROBERT

Okres realizacji: 2012-08-02 – 2015-08-01

Kwota dofinansowania: 949 600,00 PLN

Tytuł projektu: „Biologiczne funkcje Uls1 z rodziny ATP-zależnych SWI2/SNF2 translokaz DNA w replikacji, odpowiedzi na uszkodzenia DNA i stabilności genomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae”

Nr: 4580/PBIP/IBE/12

IP2011 035871

Podtyp wniosku: Iuventus Plus

Kierownik: MIGOCKA MAGDALENA

Okres realizacji: 2012-04-05 – 2014-04-04

Kwota dofinansowania: 250 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Selekcja i molekularna charakterystyka transporterów z rodziny P1B-ATPaz, związanych z detoksykacją komórek ogórka z nadmiaru metali ciężkich”

Nr: 4541/PB/IBR/11

UMO-2011/01/N/NZ2/00061

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM

Kierownik: LITWIN IRENEUSZ

Okres realizacji: 2011-12-07 – 2013-12-06

Kwota dofinansowania: 245 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae” 

Nr: 4540/PB/IBR/11

UMO-2011/01/N/NZ1/00043

Podtyp wniosku: NCN PRELUDIUM

Kierownik: BĄKOWSKA MAGDALENA

Okres realizacji: 2011-12-06 – 2013-06-05

Kwota dofinansowania: 134 900,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola translokazy DNA Uls1 w odpowiedzi na stres replikacyjny u drożdży Saccharomyces cerevisiae”

Nr: 4480/PB/IBR/11

N N303 818740

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: KŁOBUS GRAŻYNA

Okres realizacji: 2011-05-13 – 2014-05-12

Kwota dofinansowania:  250 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Molekularne podstawy akumulacji azotanów w wakuolach komórek ogórka siewnego (Cucumis sativus L.)”    

Nr: 4476/PB/IZ/11

N N303 815540

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: RAKUS DARIUSZ

Okres realizacji: 2011-05-12 – 2015-02-11

Kwota dofinansowania: 350 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Regulacja plastyczności synaptycznej poprzez metabolizm energetyczny astrocytów”                                                                                   

Nr: 4476/PB/IZ/11

N N303 560939

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: MŁODZIŃSKA EWA

Okres realizacji: 2010-11-12 – 2013-11-11

Kwota dofinansowania: 150 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola plazmolemowej pompy protonowej w regulacji wzrostu i rozwoju korzeni bocznych Arabidopsis thaliana w warunkach różnej dostępności azotanów”

Nr: 4428/PB/IBR/10 

N N303 544639

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: KŁOBUS GRAŻYNA

Okres realizacji: 2010-11-08 – 2012-11-07

Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Identyfikacja i charakterystyka transporterów typu CAX u ogórka”                                                                                   

Nr: 4427/PB/IBR/10

N N303 543639

Podtyp wniosku: MNiSW

Kierownik: FLOREK MARIA

Okres realizacji: 2010-11-04 – 2013-05-03

Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Analiza zmienności amfiploida Avena barbata x A. nuda”

Nr: 4388/PB/IZ/10

N N401 376139

Podtyp wniosku: MNiSW

Kierownik: RAKUS DARIUSZ

Okres realizacji: 2010-09-30 – 2013-09-29

Kwota dofinansowania: 300 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Destabilizacja specyficznych dla nowotworów kompleksów metabolicznych jako metoda leczenia raków płuc”

Nr: 4385/PB/IBR/10

N N301 049339

Podtyp wniosku: MNiSW

Kierownik: WYSOCKI ROBERT

Okres realizacji: 2010-09-23 – 2012-09-22

Kwota dofinansowania: 248 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Charakterystyka transportera arsenowego Acr3p z drożdży Saccharomyces cerevisiae”

Nr: 4386/PB/IZ/10

N N301 069139

Podtyp wniosku: MNiSW

Kierownik: GIZAK AGNIESZKA

Okres realizacji: 2010-09-22 – 2013-09-21

Kwota dofinansowania: 367 100,00 PLN

Tytuł projektu: „Rola fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) w programowanej śmierci komórki”

Nr: 4285/PB/IBR/09

N N303 321137

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: REDA MAŁGORZATA

Okres realizacji: 2009-10-09 – 2012-04-08

Kwota dofinansowania: 120 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Regulacja aktywności reduktazy azotanowej przez wybrane produkty asymilacji węgla i azotu”

Nr: 4287/PB/IBR/09

N N303 027037

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW

Kierownik: BANASIAK ALICJA

Okres realizacji: 2009-10-07 – 2012-10-06

Kwota dofinansowania: 105 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Alternatywny szlak akropetalnego transportu auksyn i jego znaczenie dla organogenezy podczas rozwoju pędu Arabidopsis thaliana”